Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 11.07.2020

Rekisterinpitäjä
Nimi: Heidi Autero Tmi
Y tunnus: 3089240-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Heidi Autero
sposti: heidi@omasilmu.fi

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
Henkilön suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteen aloittaminen ja hoitaminen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö:
– Asiakkaan / yrityksen nimi ja yhteystiedot ja viesti sisältöineen

Säilytämme henkilötietojasi:
– Sähköpostiarkistossa 1vuoden ajan

Säännönmukaiset tietolähteet
– Yhteydenottolomakkeet
– Google Analytics

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käsittelevät:
– yrityksemme työntekijät
– IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
– Web hotelli missä www sivumme sijaitsevat

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei siirretä muutoin kuin
Google Analyticsin analytiikkatietoja saattaa kulkeutua Googlen tiedostoihin, jotka voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Manuaalinen aineisto
– Ei manuaalista rekisteriä
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
– Kaikki rekisterit sijaitsevat salasanoilla suojatuissa palvelimissa/koneissa.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Yhteyshenkilö: Heidi Autero

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Yhteyshenkilö: Heidi Autero

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin, etämyyntiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
Yhteyshenkilö: Heidi Autero

Evästeet
www.omasilmu.fi käyttää sivuillaan evästeitä.